HOSPICE DE REIZIGER

Het Hospice is tot stand gekomen door de inzet van de Stichting Hospice Barendrecht, maar vindt haar oorsprong bij de Rotary Club Barendrecht.  Met de inzet van vele vrijwilligers en de steun van vele sponsoren is het gelukt om het hospice te realiseren.  Op 8 juli 2016 opende het hospice haar deuren. 

De Stichting

In 2013 is Stichting Hospice Barendrecht opgericht. Deze stichting wordt geleid door de leden van het  bestuur,  die zich allen op vrijwillige basis inzetten voor het hospice. 
De dagelijkse leiding van het hospice is in handen van drie coördinatoren. Zij leggen verantwoording af aan het bestuur.

Het bestuur
Onze stichting wordt vrijwillig bestuurd door:

 • Bert Pothoven, voorzitter
 • Co van Hengel, secretaris
 • Peter Broer, penningmeester
 • Marianne Tijssen-Humme, portefeuille beleidsontwikkeling 
 • Marjo Klaassen, fondsenwerving
 • Albert Bosma, facilitaire zaken
 • Willem Bogaard, communicatie en PR

 

 

Het comité van aanbeveling

Leden van het comité zijn bekend in de gemeente en dragen het hospice een warm hart toe. Ze staan achter de doelstellingen van het hospice en dragen deze ook uit.

 • Drs. Jan van Belzen, burgemeester Barendrecht
 • Drs. Jan van Hulsteijn, voormalig directeur van Woonvisie
 • Prof. Dr. Martin van den Bent, neuroloog Erasmus MC Kankerinstituut
 • Ds. Cees Romkes, predikant en minister Protestantse Gemeente Barendrecht 
 • Drs. Hans-Christoph Wagner, voormalig burgemeester Albrandswaard

Documenten ter verantwoording

 • Uittreksel Kamer van Koophandel 2018
 • Statuten Stichting Hospice Barendrecht
 • Beschikking Belastingdienst ANBI
 • Jaarrekening en -verslag 2014
 • Jaarrekening en -verslag 2015
 • Jaarrekening 2016
 • Jaarrekening 2017
 • Jaarrekening 2018
 • Beleidsplan Hospice 2019 - 2021
 • Klacht procedure Hospice de Reiziger
 • Een klacht over het Hospice:  Wat te doen?
 • Klacht formulier