13 SEPTEMBER 2018 - EEN BLOEMETJE VOOR ONZE VRIJWILLGERS

Een van de nieuwe ideeën van de gastredactie van beLEEF Barendrecht was een rubriek waarin mensen die zich inspannen voor de maatschappij in het zonnetje te zetten. Wat is er dan leuker dan het uitreiken van een mooi bloemstuk? Jan-sen & Jansen Bloemen bleek graag bereid om een mooi boeket te schenken, waarna de re-dactie op weg ging naar de ontvangers: de vrijwilligers van Hospice de Reiziger!

Een van de nieuwe ideeën van de gastredactie van beLEEF Barendrecht was een rubriek waarin mensen die zich inspannen voor de maatschappij in het zonnetje te zetten. Wat is er dan leuker dan het uitreiken van een mooi bloemstuk? Jan-sen & Jansen Bloemen bleek graag bereid om een mooi boeket te schenken, waarna de re-dactie op weg ging naar de ontvangers: de vrijwilligers van Hospice de Reiziger! 

Hospice de Reiziger is in juli 2016 geopend in een schitterende monumentale hoeve aan de Voordijk. Het hospice biedt een huiselijke plek aan gasten die palliatief terminale zorg
nodig hebben en een levensverwachting heb-ben die korter is dan drie maanden. Gasten zijn er welkom ongeacht geloof, leeftijd of in-komen. Het hospice wil hen en hun familie een warme opvang bieden. Dit blijkt uit de inrich-ting, die bestaat uit een gezellige huiskamer, een stiltekamer en zes mooie gastenkamers, die grenzen aan de tuin. Er is een aparte ka-mer voor logés. Het is bijna net als thuis.

Voor de dagelijkse werkzaamheden doet Hos-pice de Reiziger een beroep op vrijwilligers. „Dankzij hen draait het hospice", vertelt coor-dinator Mariska van Unen. „We zijn uiteraard heel blij met onze vrijwilligers, die zich vol
toewijding inspannen. Iedereen doet wat er in zijn vermogen ligt en is ons evenveel waard. Dat de gastredactie onze vrijwilligers hiervoor wil belonen met een mooi bloemstuk, is natuur-lijk erg leuk. We geven het boeket een mooie plaats in de overdrachtskamer, zodat alle vrij-willigers het kunnen zien staan. Het is immers een cadeautje voor ons complete vrijwilli-gersteam."

Uiteraard poseerden de vrijwilligers die tijdens ons bezoek aanwezig waren nog even voor een leuke foto met het bloemstuk. Meer weten over Hospice de Reiziger? Kijk dan eens op www. hospicedereiziger. com.

0
Feed

Volg ons op: