Met een goed gevoel nalaten aan Hospice de Reiziger

Hospice de Reiziger - Vertrouwd en veilig
We praten er niet graag over, maar vroeg of laat staan we er allemaal bij stil: het moment waarop we er niet meer zijn. We willen alles goed
achterlaten, maar wat moet er eigenlijk gebeuren? En hoe kan ik Hospice de Reiziger opnemen in mijn testament? Bij het opnemen van een goed doel in uw testament krijgt u te maken met een aantal zaken.

Schenken aan Hospice de Reiziger
Veel van onze gasten en hun familie/vrienden geven tijdens hun verblijf of bezoek, door hun band met het hospice, wel eens een gift in de collectebus van het hospice. Ook steunen sommigen het hospice structureel.

Steeds meer mensen kiezen ervoor (een deel van) hun nalatenschap te schenken aan een goed doel, omdat ze daarmee het werk steunen dat zij
belangrijk vinden. Zo dragen zij ook na hun overlijden bij en blijft er een band die tijdens het leven is opgebouwd.
Kiest u voor Hospice de Reiziger
dan helpt u ons om het “bijna-thuis-huis” voor onze gasten te kunnen blijven.

Door na te laten aan Hospice de Reiziger geeft u de gasten de kans op een mooi afscheid in een omgeving waar rust en aandacht gewaarborgd is. Het
hospice is zodanig ingericht dat de aandacht voor gast en familie optimaal is.

Hieronder leest u wat de mogelijkheden zijn:

Stap 1 Erfgenaam, legaat of Hospice de Reiziger op Naam?
U kiest eerst de vorm waarin Hospice de Reiziger wordt opgenomen in het testament. Er zijn drie
mogelijkheden:

- Erfgenaam
Als u Hospice de Reiziger (mede)erfgenaam maakt, bepaalt u zelf welk gedeelte of percentage van de erfenis het Hospice ontvangt. Dit heet
ook wel erfstelling. Het hospice en eventuele mede-erfgenamen erven dan alle baten en schulden van de nalatenschap. In de praktijk zal het hospice een nalatenschap altijd ‘beneficiair’ aanvaarden. Door deze manier van aanvaarden is de Stichting Hospice Barendrecht niet met zijn eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap.

- Legaat
Wilt u liever een geldbedrag of goederen nalaten, zoals een huis of effectenportefeuille, dan kunt u dit vastleggen in een zogenoemd legaat. De
ontvanger van dat legaat heet 'legataris'. Deze is niet aansprakelijk voor eventuele schulden uit een erfenis.

- Hospice de Reiziger op Naam
Het is ook mogelijk uw gift te schenken aan het hospice door een Hospice de Reiziger op Naam in te richten. Dat is een door u ingesteld fonds
binnen het Hospice. Het inrichten van hospice de Reiziger op Naam is mogelijk vanaf € 100.000,=.
Het is feitelijk uw eigen goede doel binnen de statutaire doelstelling van het hospice. U bepaalt in grote lijnen zelf voor welke initiatieven uw nalatenschap wordt gebruikt.

Stap 2 Naar de notaris
Vervolgens maakt u een afspraak bij een notariskantoor. De notaris geeft informatie over de mogelijkheden en kosten van het maken van een
testament. Als u wilt, regelen we geheel vrijblijvend een gratis kennismaking- en informatiegesprek met een notaris.

Stap 3 Ondertekenen
De notaris maakt eerst een ontwerptekst die u kunt doornemen. Als alles klopt en aansluit bij uw wensen, is het testament met uw
ondertekening een feit. In het Centraal Testamentenregister verschijnt een registratie waar en wanneer u het testament heeft laten opmaken.

Vrijstelling van erfbelasting
Het is overigens prettig om te weten dat Hospice de Reiziger een goed doel is met een ANBI-status. Dat betekent dat wij zijn vrijgesteld van
erfbelasting, omdat de Belastingdienst het zogenoemde nultarief hanteert. U weet dus zeker dat 100 procent van uw gift wordt gebruikt om het hospice te steunen.

Meer informatie
Kortom, er zijn allerlei mogelijkheden om Hospice de Reiziger met een nalatenschap te steunen. Mocht u daarover meer informatie willen hebben dan kunt u hiertoe contact opnemen met fondsenwerving@hospicedereiziger.com of penningmeester@hospicedereiziger.com