ORGANISATIE EN BESTUUR

Het Hospice is tot stand gekomen door de inzet van de Stichting Hospice Barendrecht, maar vindt haar oorsprong bij de Rotary Club Barendrecht. Met de inzet van vele vrijwilligers en de steun van vele sponsoren is het gelukt om het hospice te realiseren. Op 8 juli 2016 opende het hospice haar deuren.


De dagelijkse leiding van het hospice is in handen van twee coördinatoren.

Elke werkdag, binnen kantoortijden, is een coördinator aanwezig in het hospice.

De stichting wordt geleid  door de leden van het bestuur, die zich op vrijwillige basis inzetten voor het hospice.

Het huidige bestuur bestaat uit:

Voorzitter, Bertjo Renzenbrink

Secretaris, Co van Hengel

Penningmeester, Gerrit Doeser

Beleidsontwikkeling, Marianne Tijssen-Humme

Fondsenwerving, Ton Lobker

Facilitaire zaken, Jan van Gils

Communicatie en PR, Willem Bogaard