ORGANISATIE EN BESTUUR

Het Hospice is tot stand gekomen door de inzet van de Stichting Hospice Barendrecht, maar vindt haar oorsprong bij de Rotary Club Barendrecht. Met de inzet van vele vrijwilligers en de steun van vele sponsoren is het gelukt om het hospice te realiseren. Op 8 juli 2016 opende het hospice haar deuren.


De dagelijkse leiding van het hospice is in handen van twee coördinatoren.

Elke werkdag, binnen kantoortijden, is een coördinator aanwezig in het hospice.

De stichting wordt geleid  door de leden van het bestuur, die zich op vrijwillige basis inzetten voor het hospice.

Het huidige bestuur bestaat uit:

Voorzitter, Bert Pothoven

Secretaris, Co van Hengel

Penningmeester, Gerrit Doeser

Beleidsontwikkeling, Marianne Tijssen-Humme

Fondsenwerving, Marjo Klaassen

Facilitaire zaken, Albert Bosma

Communicatie en PR, Willem Bogaard

HET COMITÉ VAN AANBEVELING

Leden van het comité zijn bekend in de gemeente en dragen het hospice een warm hart toe. Ze staan achter de doelstellingen van het hospice en dragen deze ook uit.

  • Drs. Jan van Belzen, burgemeester Barendrecht
  • Mw. Heleen van den Berg, voormalig wethouder Ridderkerk, programmanager Sociaal Domein gemeente Rotterdam
  • Prof. Dr. Martin van den Bent, neuroloog Erasmus MC Kankerinstituut Rotterdam
  • Dhr. Armand van de Putte, CEO/MD Bioriginal Europe/Asia Den Bommel
  • Drs. Cees Romkes, predikant Protestantse Gemeente Barendrecht
  • Mw. Drs. Jolanda de Witte, burgemeester Albrandswaard
  • Drs. Wim Pijpers, huisarts te Barendrecht

AVG PRIVACYREGLEMENT


De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.


Voor verdere informatie zie de downloads hieronder.

AVG Privacyreglement