Nieuwe voorzitter

Woensdag 21 juni heeft Bert Pothoven de voorzittershamer van Hospice de Reiziger overgedragen aan Bertjo Renzenbrink.

Bert Pothoven is 4 1/2 jaar voorzitter geweest. In zijn afscheidswoord memoreerde hij onder meer de uitdagingen waar de COVID-19 pandemie voor zorgde. Bert bedankte de vrijwilligers en medewerkers voor de prettige samenwerking.

Co van Hengel, secretaris van het hospice roemde de tomeloze inzet van Bert en overhandigde een bos bloemen.

Bertjo Renzenbrink, werkzaam als revalidatiearts en medisch directeur is de nieuwe voorzitter. De komende jaren zullen de kwaliteitskeurmerken waaraan moet worden voldaan hoog op de agenda staan.

0
Feed

Volg ons op: