HOSPICE DE REIZIGER

Het Hospice is tot stand gekomen door de inzet van de Stichting Hospice Barendrecht, maar vindt haar oorsprong bij de Rotary Club Barendrecht. Met de inzet van vele vrijwilligers en de steun van vele sponsoren is het gelukt om het hospice te realiseren. Op 8 juli 2016 opende het hospice haar deuren.

DE STICHTING

In 2013 is Stichting Hospice Barendrecht opgericht. Deze stichting wordt geleid door de leden van het bestuur, die zich allen op vrijwillige basis inzetten voor het hospice. De dagelijkse leiding van het hospice is in handen van drie coördinatoren. Zij leggen verantwoording af aan het bestuur.


Het bestuur
Onze stichting wordt vrijwillig bestuurd door:

 • Bert Pothoven, voorzitter
 • Co van Hengel, secretaris
 • Gerrit Doeser, penningmeester
 • Marianne Tijssen-Humme, portefeuille beleidsontwikkeling
 • Marjo Klaassen, fondsenwerving
 • Albert Bosma, facilitaire zaken
 • Willem Bogaard, communicatie en PR

HET COMITÉ VAN AANBEVELING

Leden van het comité zijn bekend in de gemeente en dragen het hospice een warm hart toe. Ze staan achter de doelstellingen van het hospice en dragen deze ook uit.

 • Drs. Jan van Belzen, burgemeester Barendrecht
 • Mw. Heleen van den Berg, voormalig wethouder Ridderkerk, programmanager Sociaal Domein gemeente Rotterdam
 • Prof. Dr. Martin van den Bent, neuroloog Erasmus MC Kankerinstituut Rotterdam
 • Dhr. Armand van de Putte, CEO/MD Bioriginal Europe/Asia Den Bommel
 • Drs. Cees Romkes, predikant Protestantse Gemeente Barendrecht
 • Mw. Drs. Jolanda de Witte, burgemeester Albrandswaard
 • Drs. Wim Pijpers, huisarts te Barendrecht

AVG PRIVACYREGLEMENT


De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.


Voor verdere informatie zie de downloads hieronder.